شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک)

شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک)

شبکه جامع کشاورزان پیشرو ایران

بهره برداران حوزه کشاورزی

انتقال تجربیات و دانش کشاورزان، ارائه محصولات تولیدی و معرفی کشاورزان پیشرو از اهداف شبکه کشاورزان پیشرو ایران است. در این شبکه به خدمات، محصولات و تجربیات کشاورزان دسترسی خواهید داشت. تمام کشاورزان می توانند در این شبکه صفحه اختصاصی داشته باشند

  • دسترسی به تولیدکنندگاه محصولات کشاورزی
  • انتقال تجربیات و دانش کشاورزان
  • معرفی کشاورزان پیشرو

9625

کل کشاورزان

19

کشاورزان پیشرو

شبکه جامع کشاورزان پیشرو ایران

255

334

109

501

60

71

75

272

241

89

1473

130

375

173

120

51

547

157

35

202

287

175

74

723

152

99

275

161

120

199

56

جستجوی کشاورز

محسن شرکت

زراعت


کد کشاورزی: FMOSH105651

خراسان رضوی

عبد المومن رجب علیزاده

زراعت/باغبانی


کد کشاورزی: FABRA638151

خراسان رضوی

سیدحسین درازگیسو

زراعت


کد کشاورزی: FSEDE656817

گلستان

قاسم فرشچی

باغبانی


کد کشاورزی: FGHFA189851

خراسان رضوی

حمید مرتضوی

باغبانی/زراعت


کد کشاورزی: FHAMO916358

خراسان شمالی

غلام رضا اکبری

باغبانی


کد کشاورزی: FGHAK059851

خراسان رضوی

غلام رضا اسحاقی

باغبانی


کد کشاورزی: FGHES051851

خراسان رضوی

غلام رضا رمضانی

باغبانی


کد کشاورزی: FGHRA155951

خراسان رضوی

قاسم شریفات

زراعت


کد کشاورزی: FGHSH410061

خوزستان

عباس سواری

زراعت


کد کشاورزی: FABSA271761

خوزستان

عثمان رجب علیزاده

زراعت/باغبانی


کد کشاورزی: FOSRA909351

خراسان رضوی

دانیال رجب علیزاده

زراعت/باغبانی


کد کشاورزی: FDARA805051

خراسان رضوی

سعید مرادیان

زراعت


کد کشاورزی: FSAMO996584

ایلام

کریم غلامی

زراعت


کد کشاورزی: FKRGH565184

ایلام

عیسی رستمی

زراعت


کد کشاورزی: FAIRS218183

کرمانشاه

عبدالخضر راشدی

زراعت


کد کشاورزی: FABRA260361

خوزستان

بهرام طلاوری

زراعت


کد کشاورزی: FBHTL028661

خوزستان

امیر کرمی نسب

زراعت


کد کشاورزی: FAMKR960861

خوزستان

محمد حسنی

باغبانی


کد کشاورزی: FMHHS842051

خراسان رضوی