شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک)

زراعت/
باغبانی

عبد المومن رجب علیزاده

کد کشاورزی: FABRA638151

سخن کشاورز

تاریخچه کشاورز

ضرایب پیشرو بودن

راندمان تولید

100/100

سلامت محصول

100/100

مدیریت منابع آبی

100/100

مدیریت منابع انسانی

100/100

راندمان مکانیزاسیون

100/100

مدال ها

مدال کشاورزان

سوگندنامه

عبد المومن رجب علیزاده هستم

رسالت من به عنوان کشاورز، ارائه آموزش صحیح، درست و به روز است. برای اعتلای کشاورزی ایران تلاش می‌کنم و اولویت من حفاظت از آب، خاک و محیط زیست میهن عزیزم است

نوع بهره برداری

مزارع:

ذرت / زعفران / گندم و جو

باغات:

پسته / سیب، گلابی و به

نوع بهره برداری فرعی